المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بلا تعليق


aziz dasan
09-01-2011, 09:45 PM
Plzzzzzz Keep forwarding this e-mail. Let people know what happens there.Por favor reenvia ese mail. El mundo debe saber que pasa alla.أرجوك استمر في تمرير هذه الرسالة، اجعل العالم يعرف ماذا يحدث هنالك في فلسطين
http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=18&cp=-1&attdepth=18&imgsrc=cid%3aimage001.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_f32a541bf4f1583fe66c1160d8c2942d5d47b0b3 0a8d4d1329decb59b0e01b1c&oneredir=1
http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=17&cp=-1&attdepth=17&imgsrc=cid%3aimage002.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_02d6412110043c328de577f86350878c10d15ace 00106128dbcda1c601f4a598&oneredir=1


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=16&cp=-1&attdepth=16&imgsrc=cid%3aimage003.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_ea68ec34d41e757863b7dd38c9debb090e60a7f3 8428d0ea4d898e2ff1e87931&oneredir=1


Making sure they get to school.
Helping Ladies across the street..

http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=15&cp=-1&attdepth=15&imgsrc=cid%3aimage004.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_3804942386f5c544465fa337b8d693e833eec1d2 3c817563beb96de2c4091a07&oneredir=1

http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=14&cp=-1&attdepth=14&imgsrc=cid%3aimage005.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_0f636dd8ee4f18f49f774e99ccb3a961f6d58b20 f7051fbfb25fa3f7285ab7d0&oneredir=1Providing childcare.

http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=13&cp=-1&attdepth=13&imgsrc=cid%3aimage006.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_7b750dcf0fec3c078edd74a32159115a8621ee72 e14ce2f09da82bdd4e212440&oneredir=1
Allowing them a place to rest (permanently)


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=12&cp=-1&attdepth=12&imgsrc=cid%3aimage007.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_3ab41a9c4a2c16792e11b4ddf59ce57a0e2924ea c6cc33803554a844a3706e12&oneredir=1


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=11&cp=-1&attdepth=11&imgsrc=cid%3aimage008.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_0d261be30472b49a9b877cac20ca16e745fa5adf 8018e6d9cbe4c758080d59f2&oneredir=1


Access to Health care.


Construction projects (demolition)


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=10&cp=-1&attdepth=10&imgsrc=cid%3aimage009.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_ff4e556e04886a3d8aa444fa7f11544f3a1e4ad7 a4a2bd7a1f734adbc119e730&oneredir=1

http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=9&cp=-1&attdepth=9&imgsrc=cid%3aimage010.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_2ea8fb3eca0aa4c01ae522857eee32bc0cb27cad ccc407dc05dd34892e323903&oneredir=1
Respecting American and British pacifist resisters (such as American Rachel Corrie)

http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=8&cp=-1&attdepth=8&imgsrc=cid%3aimage011.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_ba1d189e2139a14047d0d383cae447d52a8bcea9 7a7b2aa8888616aae4f9ed2d&oneredir=1


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=7&cp=-1&attdepth=7&imgsrc=cid%3aimage012.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_868b1c59bb61dbd64210b19d9c1d01ae6cc8eb67 d83aed039fdd06b4874db8e3&oneredir=1

http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=6&cp=-1&attdepth=6&imgsrc=cid%3aimage013.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_dadb7d56e72e862086ff87f92fc4a26b573fb786 9b8a03e9fa288bd5d1797432&oneredir=1And others.


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=5&cp=-1&attdepth=5&imgsrc=cid%3aimage014.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_8654b66608ffa3bda3a2601992da2b6967b9cee7 c5a6ec27d366571c20d4186a&oneredir=1

And if you are not satisfied, now, with the truth the following pictures are war crimes as defined by the UN, The Hague and the Geneva Convention.


Using images of your enemy dead or alive (violation)


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=4&cp=-1&attdepth=4&imgsrc=cid%3aimage015.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_85e1227f0714be9316d4521a9337c83bfa0fbe0e 1c881cfcd635a5ad9135ef6c&oneredir=1Human shields (violation)


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=3&cp=-1&attdepth=3&imgsrc=cid%3aimage016.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_8b5a2227e750b2f02bd7373eb29a4bd8ed74d4d6 ce84dc4fa0c20189d6a3915e&oneredir=1Live Burial Torture (violation)


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=2&cp=-1&attdepth=2&imgsrc=cid%3aimage017.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_ca70c8e0db2eec73afdd22aa50fbd229c6644734 3bdfe63ffd54f963efc6ebef&oneredir=1


And as a last resort, Execution (violation)
http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=1&cp=-1&attdepth=1&imgsrc=cid%3aimage018.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_cfce0bc3f8041dc4552dbf7da4bb7916460cc340 a7814649dadf8ff85f3c0a6a&oneredir=1

These IDF soldiers have faces... I can clearly see them... Can't you? Why are they not being prosecuted? Because it is systematic process that is driven by the government designed to force the people of Palestine into exile so Israel can claim all the land and resources..
This where my American tax dollars are going, do you know where your tax dollars are at? TAKE THE TIME TO FIND THE TRUTH. So many lives depend on it. I, like so many Americans, am Caucasian, non-Arab, and religious. I can no longer sit back with good conscience and do nothing while my government is supporting the types of terrorist actions that we have condemned Muslim Fundamentalist for. Call your Congressman and Senator, send an email to the White House and demand that our government negotiate FAIRLY with both sides and bring a fair and just solution to Palestine and Israel .


http://65.55.72.135/att/GetInline.aspx?messageid=66ef993b-f26b-11de-a275-00215ad7c2be&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&imgsrc=cid%3aimage019.jpg%4001C9638D.51211170&hm__login=aziz_3&hm__domain=hotmail.de&ip=10.13.156.8&d=d2449&mf=0&hm__ts=Sun%2c%2009%20Jan%202011%2018%3a39%3a41%20G MT&st=aziz_3%25hotmail.de%407&hm__ha=01_8f45e7c8abdd2aea94e76d3f08d30164ceb45d08 9d0fde8d0c0fb9270e554855&oneredir=1
(CRUELTY OF ISRAEL

معاذ عادل المساعيد
09-01-2011, 09:48 PM
عمي الغالي ابو رامي
الصور ما هي طالعه عندي

aziz dasan
09-01-2011, 09:59 PM
اخ معاذ والله ماني عارف ليش انا نزلتها الرجاء من الادارة المساعدة